Категория В

\

Шофьорски курсове в Силистра - Категория В

Шофьорската книжка за категория \\\\\\\"В\\\\\\\" позволява управление на леки, лекотоварни и товарни автомобили с тегло включително и товара до 3,5 тона и автомобили за превоз на пътници с  8 места за сядане,без мястото на водача .Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Теоретичният изпит е писмен. Решават се 45 изпитни въпроси, като общият брой на точките е 97.Изпитът се счита за успешно положен при не по-малко от 87 точки.Управлението на автомобила се провежда в населено и извън населено място. Практическият изпит се състои от управление на автомобил в населено място. За да започнете курса за категория \\\\\\\"В\\\\\\\" се изискват навършени 17 години и 9 месеца. Необходими документи:л\ична карта,диплома за най-малко основно образование и снимка.

       \

* За допълнителна информация, в офиса на учебен център \\\\\\\"Фаворит\\\\\\\".