Заплащане

Заплащането може да се извърши в брой ( на вноски или наведнъж ), по банков път или на лизинг със срок на погасяване до пет години, при облекчени условия за кандидатстване и минимално оскъпяване. При поискване от клиента издаваме фактури Предвиждат се промоции и отстъпки за определени случаи.


* За допълнителна информация, в офиса на учебен център "Фаворит".